Regulament Giveaway “Top Gun Soundtrack”

Perioada concursului: 30 iunie –7 iulie 2022

Prezentul regulament are scopul de a informa cu privire la desfasurarea concursului “Top Gun Soundtrack”, initiat de Universal Music Romania, si se adreseaza unei anumite categorii de participanti (anume desemnata), reprezentand o serie de reguli ce trebuie respectate in cadrul desfasurarii acestei activitati:

CAPITOLUL 1. ORGANIZATORUL
1.1 Organizatorul concursului “Top Gun Soundtrack” (denumit in cele ce urmeaza „Concursul”) este UNIVERSAL MUSIC ROMANIA S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Strada G-ral Nicolae Dona Nr 16, sector 1, inregistrată la Registrul Comertului cu Nr J40/4374/2006, C.U.I. RO 18484140, IBAN RO17 CITI 0000000724725007, reprezentată de Dna. Ioana Elisabeta Feșnic, Director General,
1.2 Concursul se va derula sub imperiul prezentului regulament (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”) obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunta publicul in prealabil.
1.3 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul este intocmit si este disponibil, in mod gratuit, oricarei persoane interesate pe pagina www.umusic.ro.

CAPITOLUL 2. DURATA SI LOCUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
2.1 Concursul se va desfasura in mediul on-line pe platforma de socializare Instagram, in perioada 30 iunie – 7 iulie 2022

CAPITOLUL 3. DREPTUL DE PARTICIPARE
3.1 Poate participa la Concurs orice persoana ce a implinit varsta de minimum 18 ani la data de 30 iunie 2022. Nu au dreptul de participare la acest Concurs angajatii Organizatorului, precum si sotul/sotia si rudele pana la gradul 2 ai acestora.
3.2 In cazul in care castigatorul premiului este lipsit de capacitate de exercitiu (totala ori partiala) datorita exclusiv altor cauze decat lipsa varstei implinite de minim 18 ani la data de 19 iulie 2021, acesta este indreptatit sa intre in posesia lui prin intermediul curatorului sau legal, care va semna in numele castigatorului procesul verbal de predare primire a lui, cat si o declaratie prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura legate de acesta.
3.3 Predarea premiului poate fi un eveniment public. Participarea la acest Concurs presupune acceptul castigatorilor referitor la faptul ca, persoana lor (imaginea), numele, prenumele si materiale foto, scrise, audio si video inregistrate de Organizator pot fi facute publice si folosite pentru a face publica premierea si asocierea acestuia cu marca „Universal Music Romania”, insa doar in legatura cu prezentul Concurs si fara a prejudicia imaginea ori drepturile acestora. Cesionarea si utilizarea de catre Organizator a acestor materiale se va face fara nici un fel de plata suplimentara pentru castigatori.

CAPITOLUL 4. MODUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI
4.1 Pentru a participa la Concurs, participantul trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. Follow playlist (apasand butonul like/inima) https://open.spotify.com/playlist/4U0yZXFwgy8jbajIlJ4AzD?si=f925ab4f999240cd&nd=1
2. Urmariti / Follow @universalmusicromania pe Instagram;
3. Urmariti / Follow @lensa.ro pe Instagram;
4. Comenteaza pe Instagram, in sectiunea de comentarii a postarii de concurs, cu un tag catre un prieten care este fan Top Gun.

CAPITOLUL 5. PREMIUL CONCURSULUI SI ACORDAREA ACESTUIA
5.1 Premiul oferit de Organizator consta in:
5 perechi de ochelari Ochelari de soare barbati Polarizen RB3025L C13, oferiti de Lensa.ro – https://lensa.ro/ochelari-de-soare-barbati-polarizen-rb3025l-c13/

5.2 Castigatorii vor fi anuntati pe 8 iulie 2022, pe contul de Instagram Universal Music Romania;
5.3 In cazul in care unul dintre castigatori nu va putea fi contactat de Organizator pana la data de 22 iulie 2022, 0rganizatorul va contacta prima rezerva extrasa. Daca nici acesta din urma nu va putea fi contactat de catre Organizator si nici nu va contacta Organizatorul pana la data de 8 august 2022, Organizatorul nu va mai oferi premiul.
5.4 Castigatorul nu va efectua nicio alta plata suplimentara si nu va suporta alte costuri suplimentare, cu exceptia celor prevazute de lege.
5.5 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli, ulterior punerii castigatorului in posesia premiului.
5.6 In situatia descoperirii de catre Organizator a unei/unor fraude, acesta este in drept a elimina participantul care a fraudat.

CAPITOLUL 6. TAXE SI IMPOZITE AFERENTE
6.1 Organizatorul Concursului va vira la bugetul de stat impozitul cu retinere la sursa, aplicabil veniturilor individuale provenite din campanii promotionale, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
6.2 Organizatorul nu este raspunzator de plata altor taxe, impozite, obligatii financiare legate de premiul oferit, acestea fiind in sarcina castigatorului.

CAPITOLUL 7. LITIGII
7.1 Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

CAPITOLUL 8. RESPONSABILITATE
8.1 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
a) Organizatorul in acest Concurs nu isi asuma raspunderea in cazul in care castigatorul nu reactioneaza la anuntarea acestuia pe pagina de Instagram mentionata in prezentul regulament.
b) Situatiile in care premiul nu este inmanat castigatorului ca urmare a unor date de identificare inexistente, false ori incorecte comunicate la inregistrare;
c) Organizatorul este responsabil sa comunice conditiile de desfasurare si sa respecte prevederile Regulamentului fara a suporta costuri determinate de actiunile ulterioare ale castigatorului.

CAPITOLUL 9. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
9.1 Datele sunt protejate conform legislatiei in vigoare pentru confidentialitatea si securitatea prelucrarii datelor.
9.2 Prin participarea la aceasta Concurs, Participantii sunt de acord ca datele lor personale sa fie prelucrate în scopul si pe durata strict necesara organizarii si desfasurarii Concursului.
Participantul la Concurs în calitate de persoana vizata are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta si dreptul de a se adresa cu o plangere Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal (la adresa B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, București, Romania; Telefon: 40.318.059.211 sau +40.318.059.212; E-mail:anspdcp@dataprotection.ro).
Datele prelucrate pot fi comunicate numai urmatorilor destinatari: persoana vizata si autoritatilor abilitate prin lege sa le primeasca.
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor dumneavoastra referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteti contacta prin:
· Transmiterea unui e-mail la adresa: office@umusic.ro

Comments

comments

Lasa-ne un comentariu