REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFASURARE A CONCURSULUI Ioana Ignat X Tacerea x Iphone 14 Pro by iStyle – tombola premii

REGULAMENTUL OFICIAL DE DESFASURARE A CONCURSULUI

Ioana Ignat X Tacerea x Iphone 14 Pro by iStyle – tombola premii

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL

1.1.         Organizatorul concursului “Ioana Ignat X Tacerea x Iphone 14 Pro by iStyle – tombola premii (denumit in cele ce urmeaza “Concursul”) este Societatea UNIVERSAL MUSIC ROMANIA S.R.L., avand sediul social în Bucuresti, str. General Nicolae Dona nr. 16, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/4374/2006, CUI RO 18484140, numita in continuare “ORGANIZATOR”, reprezentata legal de catre IOANA-ELISABETA FEȘNIC, in calitate de Administrator și Director General.

Art. 1.2. Participantii la Concurs sunt obligati sa respecte termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial, denumit in continuare “Regulament Oficial”.

SECTIUNEA 2. SCOPUL SI DURATA CONCURSULUI

2.1. Scopul Concursului este sa promoveze artistul Ioana Ignat si noul sau single, Tacerea, pe teritoriul Romaniei prin intermediul platformei www.umusic.ro. Concursul se adresează tuturor persoanelor care îndeplinesc condițiile menționate la art. 3.1.

2.2 Concursul se va desfasura in perioada 20.09.2022, începând cu ora postării Regulamentului pe site – 30.09.2022, dată la care va avea loc tragerea la sorți a câstigatorilor Concursului.

SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La Concurs poate participa orice persoana fizica care indeplineste, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

 1. a) are cetatenie romana;
 2. b) are domiciliul stabil in Romania, avand BI/CI emis de autoritatile din Romania;
 3. c) are varsta minima de 18 ani, impliniti la data inceperii Concursului;
 4. d) urmareste @ioanaignatofficial pe Instagram
 5. e) urmareste @istylero pe Instgram
 6. f) se aboneaza la newsletterul iStyle
 7. g) completeaza, in mod corect si complet, cerintele pe site-ul www.umusic.ro

3.2. Prin exceptie de la prevederile de mai sus, nu pot participa la Concurs angajatii Organizatorului, precum si rudele de gradul I (copii si parinti) si sotul/ sotia angajatilor Organizatorului.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL SI DESFASURAREA CONCURSULUI

4.1. Persoanele care îndeplinesc condițiile menționate la art. 3.1. se vor putea inscrie prin completarea cerintelor cu urmatoarele informații: nume complet, adresa de email si numar de telefon ale participantului.

4.2 Tragerea la sorti a castigatorului si anuntarea numelui acestuia se va face pe contul de Instagram @IoanaIgnatOfficial, in data de 30.09.2022, urmand ca acesta sa fie contactat de catre Organizator ulterior Evenimentului, prin email, pentru modalitatea de livrare/intrare in posesie a premiului.

SECTIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI

5.1. Premiul oferit de catre Organizator castigatorului Concursului consta in:

 1. a) premiul cel mare in valoare de 6349.99 LEI constand intr-un telefon iphone 14 Pro 128 GB oferit de iStyle Romania;

5.2 Valoarea totala a premiului Concursului este de 6349.99 lei.

5.3. Castigatorul nu poate opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse si/sau servicii. De asemenea, pentru evitarea oricarui dubiu se precizeaza ca Organizatorul ofera doar premiul Concursului, asa cum acesta este descris mai sus, si nu isi asuma nicio obligatie in privinta furnizarii sau a facilitarii accesului la orice alte bunuri si servicii precum casti, incarcator, husa etc.

SECTIUNEA 6. VALIDAREA, REVENDICAREA SI PRIMIREA PREMIILOR

6.1. Castigatorul premiului va fi anuntat pe pagina de Instagram @Ioanaignatofficial si prin intermediul adresei de e-mail inscrisa pe website-ul www.umusic.ro.

6.2. In cazul in care, in termen de maximum 48 de ore de la data la care s-a încercat contactarea castigatorilor prin email, un participant declarat castigator nu raspunde e-mail-ului trimis de Organizator in vederea validarii premiului, premiul nu se va mai acorda respectivului castigator, termenul de 24 de ore fiind considerat un termen de decadere. Ca o consecinta a nevalidarii premiului, acesta ramane la dispozitia Organizatorului care poate dispune de acesta neconditionat si dupa cum doreste, inclusiv prin re-alocarea premiului catre castigatori de pe lista de rezerva.

6.3. Organizatorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune eventual suferite de castigatori sau de terte persoane ca urmare sau in legatura cu utilizarea/folosirea premiilor.

6.4. In cazul in care Organizatorul constata ca o persoana desemnata drept castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat oricare dintre conditiile stipulate de prezentul Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda sau retrage oricand drepturile si beneficiile ce revin persoanei respective, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

6.5. Organizatorul nu va acorda nicio despagubire in bani sau alte beneficii participantilor care nu respecta sau nu intrunesc intocmai cerintele acestui Regulament.

SECTIUNEA 7. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

7.1. Organizatorul este operator de date personale, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5398.

7.2. Organizatorul va prelucra numai urmatoarele date personale ale participantilor: nume si prenume, adresa de livrare a premiilor, adresa de email si numar de telefon, in scopul de a realiza tragerea la sorti si a comunica persoanelor castigatoare detaliile legate de premii si adresa de livrare pentru premii. Mai multe detalii se regasesc in Anexa 1 la acest Regulament (atasata).

SECTIUNEA 8. LITIGII

8.1. Orice reclamatie/sesizare care are legatura cu Concursul se va face in scris, urmand a fi solutionata de catre Organizator in termen de 5 (cinci) zile de la data primirii reclamatiei/sesizarii.

8.2. Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar acestea vor fi inaintate spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul central al Organizatorului.

SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1. Calcularea, retinerea si virarea eventualelor impozite datorate pentru venitul obtinut de catre castigatori in legatura cu premiile se va realiza, daca este cazul, in conformitate cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura in legatura cu premiile sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA / INCETAREA CONCURSULUI

10.1. Concursul va inceta la incheierea perioadei prevazuta in Sectiunea 3 –  Durata Concursului.

10.2. De asemenea, Concursul va putea fi intrerupt ori va putea inceta prin decizia Organizatorului, in orice moment, insa nu inainte de a instiinta publicul prin afisarea anuntului pe retelele sociale ale acestuia precum si pe site-ul Concursului/ al Organizatorului.

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

11.1. Regulamentul poate fi consultat gratuit pe intreaga durata a Concursului accesand site-ul www.umusic.ro pe pagina principala a acestuia, fiind de asemenea disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, la sediul Organizatorului din strada General Nicolae Dona nr. 16, corp A, sector 1, Bucuresti.

11.2. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prevederile prezentului Regulament Oficial, urmand ca modificarile sa intre in vigoare la data publicarii pe site-ul www.umusic.ro sau la o data ulterioara publicarii modificarilor, data ce va fi prevazuta in cuprinsul actului modificator.

11.3. Orice modificare a regulilor de participare, a mecanismului sau a perioadei validitatii Concursului va fi anuntata pe site-ul www.umusic.ro.

11.4. Participarea la Concurs implica acceptarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial de desfasurare a Concursului, participantii fiind obligati sa respecte si sa se conformeze termenilor si conditiilor acestuia.

ORGANIZATOR,

Societatea UNIVERSAL MUSIC ROMANIA S.R.L.

Prin Ioana Feșnic – Director General

Anexa 1

POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ŞI DREPTUL LA VIAȚĂ PRIVATĂ

Concursul Ioana Ignat X Tacerea x Iphone 14 Pro by iStyle – tombola premii

General

Societatea UNIVERSAL MUSIC ROMANIA S.R.L., avand sediul social în Bucuresti, str. General Nicolae Dona nr. 16, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub numarul J40/4374/2006, CUI RO 18484140, („UMR”), va fi operatorul de date personale pentru toate datele personale prelucrate în legătură cu Concursul şi este responsabilă pentru asigurarea faptului că prelucrarea acestor date cu caracter personal se desfăşoară în conformitate cu legislaţia aplicabilă. În cazul oricăror discrepanţe referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal între Regulament şi această Anexă, prezenta Anexă va prevala. UMR va prelucra datele cu caracter personal numai în scopul facilitării şi administrării Concursului, a atribuirii Premiilor și a îndeplinirii obligației de comunicare publică a atribuirii Premiilor, conform descrierii Concursului după cum se precizează în Regulament (vezi mai sus), pentru a stabili Câştigătorii şi pentru a contacta şi comunica cu Câştigătorii prin e-mail după cum se detaliază mai jos.

Aveţi anumite drepturi în legătură cu modul în care UMR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Drepturile dumneavoastră includ:

 • dreptul de a refuza prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul de a solicita ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal; şi
 • dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vă rugăm să reţineţi că drepturile dumneavoastră, de exemplu dreptul de vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale şi/ sau de a şterge datele dumneavoastră cu caracter personal, diferă în funcţie de scopul prelucrării şi de temeiul legal în conformitate cu care UMR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteţi citi mai multe despre drepturile dumneavoastră mai jos şi, dacă aveţi întrebări legate de drepturile menţionate mai sus, vă rugăm să consultaţi mai jos modul în care puteţi să vă exercitaţi drepturile.

Date cu Caracter Personal prelucrate

Datele personale cu privire la participanţi vor fi strânse pentru persoanele care îşi înregistrează participarea la Concurs.

Persoanele care doresc să participe la Concurs trebuie să prezinte:

 1. adresa de e-mail;
 2. numele și/sau prenumele;
 3. numărul de telefon

UMR va prelucra numai datele personale pe care participanții le pun la dispoziţie în scopul facilitării şi administrării Concursului conform descrierii Concursului prezentată în Regulamentul Concursului şi pentru a stabili, contacta şi comunica cu Câştigătorii. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este reprezentat de satisfacerea scopului Concursului, întrucât este necesar pentru UMR să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a stabili cine sunt Câştigătorii şi pentru a contacta şi comunica cu aceștia. De asemenea, UMR va prelucra datele cu caracter personal ale Câştigătorilor pentru a le oferi Premiile.

Datele cu caracter personal vor fi puse numai la dispoziţia angajaţilor UMR autorizaţi şi anumitor angajaţi ai terţilor după cum se specifică mai jos.

Timp de Păstrare

Datele cu caracter personal strânse în legătură cu Concursul vor fi prelucrate atât timp cât Concursul este activ şi până în momentul în care Premiile vor fi acordate Câştigătorilor. UMR va şterge datele cu caracter personal în maximum 3 luni de la încheierea Concursului. Cu toate acestea, UMR poate păstra anumite înregistrări cu datele cu caracter personal ale Participantilor și după epuizarea perioadei de 3 luni, însă numai dacă este obligată să facă acest lucru în baza legislaţiei aplicabile sau daca a primit in prealabil acordul expres al participantilor.

Transmiterea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal pot fi comunicate şi societăţilor care furnizează către UMR servicii precum servicii IT şi servicii de marketing, pentru a permite acestor societăţi să presteze serviciile solicitate de UMR. Acestor societăţi le vor fi furnizate doar datele cu caracter personal necesare pentru ducerea la îndeplinire a scopurilor menţionate mai sus. Toţi furnizorii terţi vor respecta instrucţiunile UMR şi acordurile aplicabile scrise privind prelucrarea datelor şi orice alte acorduri încheiate între UMR şi aceşti furnizori terţi şi vor implementa măsurile tehnice şi organizatorice corespunzătoare pentru protecţia datelor cu caracter personal.

Societăţile cărora li se vor comunica datele cu caracter personal conform celor de mai sus pot fi situate într-o ţară care nu face parte din Uniunea Europeană/ Spațiul Economic European şi care nu asigură acelaşi nivel de protecţie a datelor cu caracter personal ca în UE/ SEE. În acest caz, UMR se va asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal care implică societăţi din astfel de ţări este conformă şi că datele cu caracter personal sunt protejate în mod adecvat, în conformitate cu contractele de prelucrare a datelor încheiate între UMR şi aceste societăţi. Ţara care nu face parte din UE/ SEE și către care se vor transfera datele cu caracter personal este Statele Unite ale Americii. Datele cu caracter personal vor fi transferate pe baza clauzelor model pe care le puteţi găsi aici: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Autorităţile competente pot solicita UMR să le furnizeze informaţii care conţin date cu caracter personal, conform celor stabilite prin prezentul document, pentru a se conforma legilor cu caracter obligatoriu.

Accesul la datele personale

Atunci când UMR folosește datele dumneavoastră cu caracter personal aveţi mai multe drepturi. În continuare este prezentat un rezumat al acestor drepturi.

Dacă doriţi să vă exercitaţi aceste drepturi, puteţi face acest lucru contactând UMR

– prin poştă, la adresa: UNIVERSAL MUSIC ROMANIA S.R.L., strada General Nicolae C. Dona nr. 16, sector 1, București, România,

– prin e-mail, fie la adresa office@umusic.ro, în atenția Ofițerului Responsabil cu Protecția Datelor din partea Universal (pentru sesizări/reclamații legate de procesarea datelor dumneavoastră personale) sau

– apelând numărul de telefon + 40213130803.

Vă rugăm să reţineţi faptul că UMR vă poate contacta şi vă poate solicita să vă confirmaţi identitatea pentru a se asigura că nu divulgă datele dumneavoastră cu caracter personal unei persoane neautorizate. De asemenea, înainte de a întreprinde orice acţiuni, UMR vă poate solicita să specificaţi solicitarea dumneavoastră.

Dreptul la Opoziţie

Participantul înregistrat are dreptul de a se opune, în orice moment, din motive legate de situaţia sa particulară, prelucrării datelor sale cu caracter personal atunci când, în procesul de prelucrare a datelor, UMR se bazează pe un interes legitim.

Dacă o persoană înregistrată se prevalează de dreptul de a se opune, UMR nu va mai prelucra datele cu caracter personal ale respectivei persoane pe care le prelucrează în baza unui interes legitim decât dacă poate face dovada motivelor convingătoare şi legitime pentru o astfel de prelucrare are prioritate în faţa interesului legat de protejarea dreptului la intimitate și viață privată al persoanei înregistrate.

De asemenea, persoana înregistrată are dreptul de a se opune prelucrării în scopuri de marketing direct, inclusiv împotriva realizării de profiluri de consumator (profiling) în măsura în care este legată de aceste scopuri de marketing, caz în care prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop trebuie oprită.

Chiar dacă persoana înregistrată se opune unei anumite prelucrări, UMR poate continua această prelucrare dacă este permisă conform legislaţiei aplicabile sau dacă UMR este obligată să continue prelucrarea conform aceleiași legislații, de exemplu pentru a putea îndeplini cerinţele legale sau pentru a îndeplini obligaţiile contractuale faţă de persoana înregistrată.

Dreptul la Acces şi dreptul de Rectificare

Aveţi dreptul să solicitaţi accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta include dreptul de a fi informat dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate sau nu, ce date cu caracter personal sunt prelucrate şi scopul prelucrării.

De asemenea, la cerere, aveţi dreptul de a accesa informaţii despre orice evaluare a testului comparativ care se solicită UMR a-l efectua atunci când UMR prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în baza interesului legitim al UMR.

În plus, aveţi şi dreptul de a rectifica sau completa datele dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau incomplete. Atunci când UMR are cunoştinţă de prelucrarea oricăror date cu caracter personal inexacte, va corecta întotdeauna aceste date cu caracter personal fără întârzieri nejustificate şi vă va informa corespunzător.

Dreptul la Ştergerea datelor personale

De asemenea, puteţi solicita ştergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă, de exemplu:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost strânse sau altfel prelucrate;
 • persoana înregistrată se opune prelucrării datelor sale cu caracter personal, în conformitate cu „dreptul de a obiecta” menţionat mai sus;
 • UMR nu are un interes legitim;
 • prelucrarea este nelegală; sau
 • datele cu caracter personal trebuie să fie şterse pentru acest lucru este prevăzut de o dispoziție legală.

Dacă aveţi întrebări legate de dreptul dumneavoastră de a şterge datele, vă rugăm să folosiţi detaliile de contact menţionate mai sus. Cu toate acestea, vă rugăm să reţineţi că, chiar dacă solicitaţi ştergerea datelor dumneavoastră, UMR poate continua prelucrarea acestora dacă există un temei legal ca UMR să facă acest lucru.

Dreptul la Restricţionare

Totodată, aveţi dreptul de a ne solicita să restricţionăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă

(a) contestaţi exactitatea datelor cu caracter personal iar noi trebuie să restricţionăm prelucrarea pentru o anumită perioadă de timp pentru a ne permite să verificăm exactitatea datelor relevante,

(b) prelucrarea este nelegală şi vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, însă solicitaţi în schimb restricţionarea utilizării,

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării stipulate în această notificare, însă solicitaţi datele cu caracter personal pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unei acţiuni în justiţie; sau

(d) v-aţi opus prelucrării conform celor stabilite în secţiunea „Dreptul de Opoziţie” de mai sus iar verificarea de către noi a motivelor legale este în curs.

Odată ce v-am confirmat identitatea, vom prelucra cererea dumneavoastră în conformitate cu legea aplicabilă. Vă rugăm să rețineți că dacă vă opuneți unei anumite prelucrări de date cu caracter personal, putem continua această prelucrare dacă este permisă sau impusă de lege, de exemplu, pentru a ne îndeplini obligațiile de natură legală.

Dreptul la Portabilitatea datelor personale

Dacă solicitați accesul la datele personale despre dumneavoastră pe care le-ați furnizat dumneavoastră personal și dacă datele personale sunt prelucrate automat și în conformitate cu un contract între dumneavoastră și noi, puteți solicita ca datele să fie furnizate într-un format structurat și utilizată în mod obișnuit și care poate fi citit automat și, de asemenea, puteți solicita ca datele personale să fie transmise unui alt operator de date, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Autoritatea pentru protecția datelor personale

Aveți întotdeauna dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă în materie de protecție a datelor, în special în cazul în care locuiți, lucrați sau în cazul în care a avut loc o presupusă încălcare a Regulamentului General privind Protecția Datelor (RGPD) dacă nu sunteți mulțumit de modul în care UMR a prelucrat datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți găsi autoritatea competentă din țara dumneavoastră aici:

http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.

Pentru a se asigura că respectă legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, UMR va comunica cât mai curând posibil orice modificări aduse acestei Politici privind datele cu caracter personal.

Date de contact

Suntem bucuroși să vă răspundem oricăror întrebări pe care le-ați putea avea în legătură cu această Politică privind Datele cu caracter Personal. În acest scop, vă rugăm să ne contactați la datele de contact menționate în secțiunea „Accesul la datele personale” de mai sus.

Comments

comments

Lasa-ne un comentariu